Kimyasal Dübel Uygulamaları

Kimyasal Dübel Uygulamaları

Kimyasal dübel uygulamalarında öncelikle zemin ve çevre şartlarının uygun olarak hazırlanması gereklidir.

a) Uygulamadan önce varsa proje tetkiki yapılmalıdır. Güçlendirme projelerinde uygun donatı çapı, açılacak delik çapı, açılacak delik derinliği, filiz ekimi yapılacak demir donatılar arasındaki mesafe belirtilmelidir.

b) Yüzey toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş ve kirden arındırılmış olmalıdır.

c) Kimyasal dübel uygulaması yapılacak yer (beton, tuğla vb.) uygun delici ile delinmelidir. Uygulama sonrası delik çapı ve derinliği kontrol edilmelidir,

d) Açılan deliğe basınçlı hava (kompresör) uygulanarak beton atıklarının ve tozun uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

e) Uygulama yapılacak kimyasal dübele uygun malzeme düzgün bir şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde elle karışım yapılmamalıdır. Homojen bir karışım elde etmek için mekanik karıştırıcılar kullanılmalıdır.

f) Hazırlanan karışım uygulama yapılacak deliğe yerleştirilmelidir.

g) Uygulama bittikten sonra ürünün sertleşme süresine bağlı olarak beklemek gereklidir. Sertleşmesini tamamlayan ürün daha sonra çekme deneyine tabi tutulmalıdır.